This website uses cookies. Click here for more information.

Column

Recht uit de notaris / oktober 2018

Tot slot: de overdracht bij de notaris

 

Het spannende moment is aangebroken. Eindelijk is een bod van deze woningzoekende geaccepteerd door de verkoper! Na maanden achter het net te hebben gevist bij te koop staande woningen is het nu wel gelukt om genoeg (maar niet teveel) te bieden voor een leuke woning. Voorafgaand aan de bieding heeft al een gesprek plaatsgevonden bij de hypotheekadviseur, om uit te vinden tot welk bedrag door de koper op de woning kan worden geboden.

Een paar dagen na aanvaarding van het bod ontvangt de koper de koopovereenkomst van de makelaar. De juiste prijs staat erin gemeld, de juiste persoonlijke gegevens, de juiste overdrachtsdatum ook, check; ontbindende voorwaarden? Ja, ook. Recentelijk kwam in de media naar voren dat veel particuliere beleggers geen ontbindende (financierings)voorwaarden opnemen in de koopovereenkomst. Hierdoor zou er door verkopers sneller worden gekozen voor een belegger als koper, omdat een contract zonder financieringsvoorbehoud de verkoper sneller zekerheid biedt. Echter voor de particuliere koper (dus geen belegger) blijft het belangrijk om een financieringsvoorbehoud op te nemen. Hoe werkt dat?

In de koopovereenkomst wordt opgenomen dat de koper de koop nog kan ontbinden als voor een bepaalde datum de financiering van de aankoop nog niet definitief is. Dit kan komen door uiteenlopende redenen. Er kan uit een bouwkundige inspectie blijken dat er meer gebreken moeten worden hersteld dan bij aankoop verwacht, waardoor er meer geleend moet worden. Voorts kan het zijn dat de eigen woning van koper (bij verkoop) minder oplevert dan gedacht, waardoor er eveneens meer geleend moet worden. Daarnaast kan volgens een taxatie de woning een lagere waarde hebben dan de koopsom, waardoor de bank een (overeenkomstig) lager bedrag als lening beschikbaar zal stellen. Hierdoor zal de koper alsnog van de koop moeten afzien. Een financieringsvoorbehoud kan in dat geval voor de koper uitkomst bieden.

Na nog een laatste check ondertekent de koper de koopovereenkomst zich wellicht afvragende: en nu? De door koper en verkoper getekende overeenkomst wordt door de makelaar toegezonden aan de door koper uitgekozen notaris. Van de notaris ontvangen koper en verkoper de bevestiging, dat de overeenkomst door hem/haar in behandeling is genomen. Tevens zal de notaris de koper verzoeken aanvullende informatie te verstrekken, zoals een kopie van het legitimatiebewijs en de naam van de bank, die de aankoop zal gaan financieren. Verder controleert de notaris een aantal zaken: of de woning bij het kadaster inderdaad op naam staat van verkoper, of de woning is bezwaard met een hypothecaire inschrijving, of er wellicht beslag is gelegd op de woning, etcetera.

Enige tijd voor de geplande overdrachtsdatum stuurt het notariskantoor de afrekening en ontwerpakten van de levering en hypotheek toe aan partijen. Ook de makelaar en hypotheekadviseur ontvangen de voor hun advisering van belang zijnde documenten.

Op de dag van de overdrachtdatum wordt de koper, na de woning samen met de makelaar te hebben geïnspecteerd, voor ondertekening van de akten op het notariskantoor verwacht. In aanwezigheid van de notaris wordt de nota van afrekening gecontroleerd en worden door de notaris de akte van levering en de hypotheekakte uitgebreid doorgenomen en waar nodig toegelicht. Indien partijen akkoord zijn vindt de ondertekening van de akte plaats. Als de akte is getekend draagt de verkoper de sleutel van de woning over aan de koper, die zich vanaf dat moment de trotse eigenaar mag noemen van zijn of haar nieuwe woning!

De aankoop van een woning is voor velen een vreugdevol moment, waar Notariaat Nonhebel graag haar steentje aan bijdraagt!

Kies ook voor Notariaat Nonhebel!