This website uses cookies. Click here for more information.

Column

Recht uit de notaris/augustus 2018

De afgelopen weken waren velen met vakantie. Ook op ons kantoor waren er medewerkers met vakantie, waaronder de notaris. Het kantoor bleef open, de afspraken gingen door, kortom: het werk werd gewoon gedaan. Het is voor u wellicht interessant om te weten wie er nog meer werkt aan uw dossier.

Op ons kantoor aan het Grotekerksplein werken naast Maartje Nonhebel als notaris nog notarisklerken, een kandidaat-notaris en notariële medewerkers, die ieder hun eigen vakgebied en verantwoordelijkheid hebben. Allemaal beogen we hetzelfde, namelijk het correct en op tijd klaar hebben van uw dossier, zodat u op de afgesproken tijd (bijvoorbeeld) uw huis geleverd krijgt, de hypotheek kan vestigen of uw testament kan ondertekenen.

Over mijn functie binnen het kantoor zal ik wat meer vertellen. Ik ben kandidaat-notaris met ruime ervaring in onder andere het familierecht. Ik heb de bevoegdheid de notaris tijdelijk te vervangen als "waarnemend notaris". Als de notaris zelf de akte niet kan passeren, omdat zij bijvoorbeeld met vakantie is of een vrije dag heeft, heb ik de bevoegdheid de akte met u te tekenen.

In vroegere tijden was de kandidaat-notaris de beoogde opvolger als de notaris met pensioen ging, maar dat is allang niet meer per definitie zo. Een kandidaat-notaris kan notaris worden als het ondernemerschap hem of haar trekt, maar kan ook zijn of haar hele leven kandidaat-notaris blijven. Een kandidaat-notaris is nu de titel van een jurist, die werkt op een notariskantoor.

Op ons kantoor werk ik in mijn eigen dossiers en voer veelvuldig besprekingen met cliënten. In ingewikkelde dossiers is er uiteraard veel overleg met de notaris, maar ook met de andere medewerkers, waar dat nodig is. Uiteindelijk wordt een notariële akte getekend door of namens de notaris en valt die onder haar verantwoordelijkheid.

Naast werk dat uitmondt in een notariële akte, zijn er adviezen te geven, aangiftes van erfbelasting of van schenking te maken, nalatenschappen af te wikkelen en andere werkzaamheden die om specifieke (notariële of fiscale) kennis en ervaring vragen.

Om als kandidaat-notaris te kunnen gaan werken heb ik notarieel recht gestudeerd in Leiden en daarna heb ik geruime tijd als kandidaat-notaris ervaring opgedaan op verschillende notariskantoren, voordat ik bij Notariaat Nonhebel ging werken. Om dit werk te mogen blijven doen, ben ik verplicht jaarlijks diverse her- en bijscholingscursussen te volgen om de nodige PE punten (periodieke educatie) te halen. Niet voldoende punten halen in een jaar, kan consequenties hebben in de zin van het tuchtrecht. Daarnaast blijft het volgen van cursussen gewoon belangrijk opdat u zo goed mogelijk en aan de hand van de nieuwste wet- en regelgeving geïnformeerd wordt.

U bent van harte welkom voor een (advies)gesprek bij ons op kantoor!

Diente Planten, kandidaat-notaris werkzaam bij Notariaat Nonhebel te Dordrecht