This website uses cookies. Click here for more information.

Column

Recht uit de notaris / februari 2020

Lokale Alliantie tegen Financieel Misbruik van Ouderen

 

Door de vergrijzing wordt de groep kwetsbare ouderen steeds groter. Gelukkig gaat het vaak heel goed met deze ouderen. Er zijn echter ook (steeds meer) situaties bekend, waarbij er misbruik van deze mensen wordt gemaakt. Zowel geestelijk als financieel misbruik. Landelijk is er daarom een Brede Alliantie opgezet om financiële uitbuiting te voorkomen, te signaleren, melden en te stoppen.

Vorig jaar is in juni een bijeenkomst geweest van de Regionale Alliantie voor Financieel Veilig ouder te worden in de Drechtsteden. Op deze bijeenkomst is voorlichting gegeven over verschillende situaties die zich kunnen voordien en de rol die hulpverleners en anderen daarbij kunnen spelen. Sinds die bijeenkomst hebben medewerkers van de Rabobank, Veilig Thuis, Beschermingsbewindkantoor Nederland, het Sociaal Wijkteam Dordrecht, de Politie en ik, als notaris, een Lokale Alliantie opgezet.

Op donderdag 20 februari aanstaande zal van 15.00 tot 17.00 uur de startbijeenkomst van deze "Lokale Alliante Tegen Financieel Misbruik van Ouderen" plaatsvinden bij de Rabobank Wilgenbos. Het doel van de bijeenkomst is om professionals en semi-professionals te informeren over situaties die kunnen voorkomen en de mogelijkheden die elke professional heeft om misbruik te verminderen of tegen te gaan. Een speerpunt is elkaar te leren kennen zodat men elkaar weet te vinden. Er zal een intentieverklaring wordne getekend, een routekaart worden gepresenteerd, sketches worden gespeeld en er zal ruimte voor discussie zijn. Ook u bent van harte uitgenodigd! (Als u wilt komen, wilt u zich dan aanmelden via onderstaand mailadres).

Wat kunt u zelf al doen om eventueel financieel misbruik te voorkomen? U kunt ervoor zorgen dat iemand die u vertrouwt namens u kan handelen als u dat zelf niet meer kunt. Dat kan in een notariële volmacht of levenstestament. In zo'n document kan worden vastgelegd wie namens u uw bankzaken moet regelen, wie uw aangifte inkomstenbelasting mag verzorgen en wie - indien dat nodig is - uw huis namens u mag verkopen. U kunt één iemand aanwijzen of bijvoorbeeld twee kinderen. In het laatste geval kunnen de kinderen elkaars handelen controleren als u daar zelf geen controle meer op kunt uitoefenen.

Om ook misbruik door een gevolmachtigde te voorkomen en om de gevolmachtigde een steunpilaar te geven, kan het raadzaam zijn tevens een toezichthouder te benoemen. Er kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de gevolmachtigde (uw kind) één keer per jaar aan een (onafhankelijke) derde moet laten zien welke inkomsten en uitgaven er zijn gedaan en dat bij bepaalde beslissingen overleg moet worden gevoerd. De toezichthouder kan één van de andere kinderen zijn of een belastingadviseur, een administrateur of professioneel bewindvoerder.

Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen voor een vrijblijvend adviesgesprek bij Notariaat Nonhebel!