This website uses cookies. Click here for more information.

Column

Recht uit de notaris / maart 2019

Het kadaster en de notaris

 

In Nederland ben je altijd 100% zeker dat je eigenaar van een woning bent, nadat de overdracht bij de notaris is geweest. Dat komt ondermeer door de samenwerking tussen uw notaris en het kadaster.

Ten tijde van Koning Lodewijk Napoleon werd een voorganger van de Kadasterwet ingevoerd. Oorspronkelijk met de bedoeling om belasting te heffen van de eigenaren van de grond over de waarde daarvan. In 1823 bij de invoering van de voorloper van ons huidig Burgerlijk Wetboek werd bedacht dat iedereen gebaat is bij een juiste registratie van de eigenaren van grond en van diegenen die een zekerheidsrecht op grond hebben, niet alleen in verband met de heffing van belasting. Om die reden werd wettelijk bepaald, dat overdrachten van grond en zakelijke rechten op grond, zoals een hypotheek, uitsluitend via een notariële akte konden plaatsvinden. De notaris kreeg daarom toegang tot het kadaster. Tegenwoordig gaat dit van achter het bureau, terwijl in vroeger tijden de leggers op het kantoor van het kadaster werden geraadpleegd.

Wat gebeurt er nu op het kantoor van uw notaris voordat u, als koper, de sleutel heeft van uw nieuwe woning?

Nadat de getekende koopovereenkomst door de notaris is ontvangen, zal de notaris in het kadaster verifiëren of de verkoper wel echt eigenaar is van de door u gekochte woning en wordt er nagegaan of uw verkoper nog een hypothecaire lening heeft die moet worden afgelost en administratief bij het kadaster worden verwijderd. Voor de verkoper wordt bij zijn hypotheekverstrekker de aflosnota opgevraagd. Dit is de nota waarop het bedrag wordt vermeld dat de verkoper nog aan schuld heeft bij zijn hypotheekbank. Nadat de bank dit bedrag heeft ontvangen, kan de hypotheek worden doorgehaald. Dit heet royement.

Op de dag dat u met de verkoper heeft afgesproken om de overdracht te laten plaatsvinden bij uw notaris, is alle informatie opgevraagd en ontvangen en ligt er een dik dossier met stukken op u te wachten. De notaris zal vlak voor de afspraak nog een keer bij het kadaster controleren of de verkoper nog steeds eigenaar is, er geen beslagen zijn gelegd en geen nieuwe hypotheken door de verkoper zijn gevestigd. Ook wordt gecontroleerd of het geld door uw hypotheekbank is overgemaakt en of uw eventueel te betalen eigen geld is ontvangen. Wanneer dit allemaal in orde is, zullen de stukken met u en uw verkoper worden doorgenomen en kan de leveringsakte voor uw nieuwe huis worden getekend en daarna de hypotheekakte.

Wanneer u vervolgens met uw familie en vrienden in uw nieuwe huis een kijkje gaat nemen, worden op het kantoor van uw notaris de stukken gereed gemaakt voor de indiening bij het kadaster en uw hypotheekbank. Ook wordt er zorg gedragen voor de doorhaling van de hypotheek van uw verkoper. Wat merkt u hiervan? U ontvangt enkele weken later een schriftelijk of elektronisch bericht van het kadaster, dat de levering aan u van uw nieuwe woning administratief is verwerkt. De gemeente ontvangt dit bericht ook en u ontvangt een jaar later de OZB aanslag keurig op uw nieuwe adres. Want de band tussen belastingheffing en het kadaster bestaat ook nog steeds.

Mocht u vragen hebben over de overdracht van een huis of de vestiging van een hypotheek, maar ook over andere notariële kwesties, maak dan gerust een afspraak met Notariaat Nonhebel!