This website uses cookies. Click here for more information.

Column

Recht uit de notaris / maart 2020

Een executeur, wat is dat?

 

Sommigen zullen bij het woord executeur direct denken aan een executie, maar zo luguber is het gelukkig niet! Wat is een executeur dan wel? Wat doet hij? Hoe kom je eraan of waarom zou je er één willen?

Sinds 2003 heet een executeur geen executeur-testamentair meer en kun je een executeur niet meer in een codicil (een volledig handgeschreven stuk) benoemen. Het is dus nodig een testament te maken als je een executeur wilt benoemen.

Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. In de wet staan de rechten en plichten van een executeur. De executeur heeft de taak de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen. De bevoegdheden kunnen in een testament worden uitgebreid of beperkt. Het is vooral van belang een executeur in je testament te benoemen als je geen familie hebt, als je minderjarige kinderen hebt, als je heel veel kinderen hebt of heel veel erfgenamen wilt benoemen of als je verwacht dat erfgenamen ruzie gaan maken of onenigheid kunnen krijgen over de nalatenschap.

Een executeur moet iemand zijn die je vertrouwt, zowel op persoonlijk vlak als in financieel opzicht. Dit kan dus een kind of ander familielid zijn, een (goede) vriend of een professional. Wist je dat veel mensen een notaris aanwijzen als executeur. Een notaris kan de nalatenschap afhandelen en houdt daarbij rekening met alle belanghebbenden.

Er zijn drie soorten executeurs. (1) Een uitvaartexecuteur (ook wel één ster executeur genoemd) heeft de minste bevoegdheden. Op persoonlijk vlak is dit echter wellicht de belangrijkste. Deze persoon regelt alles wat samenhangt met de uitvaart. (2) Een beheersexecuteur moet de nalatenschap afhandelen, het huis ontruimen en verkopen (als het een koophuis is), schulden betalen, de aangifte inkomstenbelasting en de aangifte erfbelasting verzorgen en indienen. Deze zogeheten twee sterren executeur moet dit wel zoveel mogelijk in overleg doen met de erfgenamen. Hij kan alleen (zonder de erfgenamen) goederen verkopen als dit noodzakelijk is voor het betalen van schulden van de nalatenschap. (3) Verder is het mogelijk een drie sterren executeur aan te wijzen. Deze wordt ook wel afwikkelingsbewindvoerder genoemd. Deze laatste persoon mag alle goederen verkopen en de nalatenschap verdelen zonder daarover te moeten overleggen met de erfgenamen. Indien je problemen verwacht bij de afwikkeling van je nalatenschap kan deze laatste executeur heel handig zijn om te benoemen in je testament.

Een executeur heeft recht op loon van één procent van het vermogen dat je nalaat. In een testament kan dit anders worden geregeld. Aan een executeur die naaste familie of ook erfgenaam is, wordt meestal geen loon gegeven. Een notaris-executeur zal het loon ontvangen dat gebruikelijk is voor vergelijkbare werkzaamheden.

Wilt u ook een executeur benoemen? Neemt u dan gerust contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek over een door u op te stellen testament bij Notariaat Nonhebel!