This website uses cookies. Click here for more information.

Column

Recht uit de notaris / mei 2019

 

Begrijpelijk of niet?

 

Bij een notaris worden verschillende soorten akten getekend. Maar wat staat er nou eigenlijk in zo'n akte? Zoals met veel juridische stukken is een akte vaak niet in de meest begrijpelijke taal geschreven. Voor Nederlanders die goed Nederlands lezen en spreken, zijn akten vaak nog wel enigszins leesbaar. Voor iemand met meer moeite met onze taal, is het vaak een hele kunst om een deel van de akte te begrijpen. Gelukkig lichten de meeste notarissen op het moment van ondertekening van de akten de inhoud nog toe en wordt er uitleg gegeven over de gevolgen van de ondertekening van een akte.

Het is een ander verhaal als iemand de Nederlandse taal niet spreekt, leest en schrijft. In de wet op het Notarisambt (waar alle notarissen zich aan moeten houden) staat: "De akte wordt verleden in de Nederlandse taal. Indien partijen zulks verlangen, wordt de akte verleden in een vreemde of de Friese taal, mits de notaris die taal voldoende verstaat, tenzij de wet anders bepaalt. Indien een verschijnende partij de taal van de akte niet voldoende verstaat, verschijnt mede een tolk, die zo mogelijk ook beëdigd vertaler is, die de zakelijke inhoud van de akte vertaalt. De akte wordt dan mede door hem ondertekend. Van zijn bijstand wordt in het slot van de akte melding gemaakt."

Sommige akten kunnen dus ook in een andere taal worden getekend, mits de notaris voldoende bekend is met die taal. Dit is een keuze voor de notaris zelf. Voor bepaalde akten geldt dat deze op grond van de wet sowieso in het Nederlands moeten worden getekend.

Indien iemand geen Nederlands begrijpt, verschijnt mede een tolk. Daarmee wordt bedoeld dat er dan bij de ondertekening van de akte(n) ook een tolk aanwezig moet zijn, bij voorkeur een tolk die de moedertaal spreekt van de betreffende partij bij de akte. Deze tolk moet de uitleg van de notaris vertalen. Ook moet de tolk de vragen van de partij vertalen en al het overige dat aan tafel wordt besproken. De notaris moet er zeker van zijn dat alleen hetgeen wordt besproken, wordt vertaald. Daarom wordt bij voorkeur een beëdigde tolk ingeschakeld.

Het voorschrift voor de aanwezigheid van een tolk als iemand geen Nederlands begrijpt, is opgenomen in de wet ter bescherming van een partij bij de akte. De aankoop van een huis is immers niet hetzelfde als de aankoop van een brood en je moet dan ook goed begrijpen onder welke bepalingen en voorwaarden een handtekening wordt gezet en wat voor consequenties het plaatsen van die handtekening heeft.

Als u over bovenstaande of andere notariële kwesties vragen heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Dordrecht is een stad van vele nationaliteiten, welke taal u ook spreekt, we zien u graag (indien nodig met tolk) bij Notariaat Nonhebel.