This website uses cookies. Click here for more information.

Column

Recht uit de notaris / mei 2020

Vrijheid!

 

Zojuist keek en luisterde ik naar de herdenkingstoespraak van de Koning. Dankzij de democratische rechtstaat en de Trias politica in Nederland, de scheiding tussen de wetgevende, uitvoerende en de rechterlijke macht, bestaat Vrijheid in Nederland. De vrijheid om te kunnen zeggen en doen wat je wilt en de controle door de rechterlijke macht om dit niet uit de hand te laten lopen.

Als notaris zit ik aan de uitvoerende kant. Ik voer uit wat mensen willen regelen op een juridische juiste manier. De rechterlijke macht is er om - onder andere via het tuchtrecht - deze uitvoering binnen de grenzen van de wet te houden.

Wat mooi is het, dat in Nederland een huis gekocht kan worden en dat je ook zeker weet dat je als verkoper na de overdracht bij de notaris je geld zal ontvangen en als koper dat je zeker weet dat je eigenaar wordt. Door de rechtszekerheid die de notaris hierover biedt, bestaat deze Vrijheid.

Wat prettig is het dat je in alle vrijheid je wil kunt verklaren, kunt melden in een testament wie je erfgenamen zijn en wie juist niet, zelfs wie onterfd moeten worden. Dat de notaris geheimhouding heeft over dat het testament is gemaakt en over de inhoud ervan. Dat zelfs na een overlijden de beweegredenen niet door een notaris openbaar gemaakt mogen worden. Door de geheimhouding die de notaris verplicht heeft, is er die Vrijheid.

Wat fijn is het dat je in Nederland met wie je wilt, van welk geslacht dan ook, in het huwelijk kunt stappen. Dat je bovendien de keuze hebt om het ook goed voor elkaar te regelen door een geregistreerd partnerschap aan te gaan of een samenlevingscontract te sluiten. Een contract waarin je alles naar eigen wens kunt regelen, mits het niet in strijd is met de openbare orde en goede zeden. Door de mogelijkheid van contracten maken en relatie keuze in alle vormen, is er die Vrijheid.

Dankzij de Grondwet bestaat deze Vrijheid. Dankzij regels is er Vrijheid. Dankzij regels is er ook nu in Nederland tijdens de Corona crisis nog een behoorlijke mate van Vrijheid. Ik hoop dat we naar een weg omhoog zijn en dat een anderhalve meter samenleving - die vrijheden meer permanent zal inperken - niet onze toekomst is.

Tot die tijd en ook erna, bent u welkom bij Notariaat Nonhebel om in alle Vrijheid uw (levens)testament, samenlevingscontract en woningoverdracht te regelen. Binnen de beperkende maatregelen doen wij er alles aan om u, soms op creatieve wijze, zo goed mogelijk van dienst te blijven!