This website uses cookies. Click here for more information.

Column

Recht uit de notaris / november 2018

Estate planning, wat is dat eigenlijk?

 

De meesten van u weten wel wat een notaris is en wat die ongeveer doet. Behalve notaris ben ik echter ook EPN Estate Planner. Maar wat is een estate planner eigenlijk? En waar staan die letters "EPN" voor?

 

Bij het woord estate zult u wellicht denken aan het Engelse woord in "real estate" (onroerend goed/huizen). Estate betekent ook "erfenis / nalatenschap / boedel". De Nederlandse benaming voor estate planning is meestal: vermogensplanning. Het heeft dus wel met de Engelse woorden te maken. In beginsel gaat het vooral om een juridische en fiscale planning van vermogen. Hoe draag je vermogen over aan je partner/echtgenoot of (klein)kinderen, liefst met betaling van zo min mogelijk belasting? Gewoon geld geven aan je (klein) kinderen is meestal niet de beste weg om te bewandelen. Maar hoe dan wel? Een estate planner kent de fiscale regelgeving en weet waar (juridische) knelpunten kunnen zitten.

 

Je partner of echtgenoot na je eigen overlijden zo goed mogelijk verzorgd achterlaten, kan bijvoorbeeld met een wettelijke verdeling (testament), maar ook door het maken van een tweetraptestament. Met welk testament er meer belasting wordt betaald is op voorhand niet te zeggen, omdat de dood zich meestal (gelukkig!) moeilijk laat voorspellen en je financiële situatie op dat moment dus ook niet. Soms is het daarom zinvol een testament te maken waarin nog niet specifiek wordt gekozen voor een bepaalde manier van vererven, maar waar de keuzes aan de langstlevende echtgenoot worden overgelaten (een zogeheten keuze testament of combinatietestament). Een estate planner kan uitleggen waarom het ene testament in de ene situatie beter is en een anders soort testament in een andere situatie. Estate planning is dus niet alleen voor vermogende mensen maar ook voor de "gewone" mens met bijvoorbeeld een beetje overwaarde in zijn/haar woning of wat spaargeld op de bank.

 

Ook het opnemen van legaten in een testament voor kleinkinderen is één van de estate planning tools die vaak wordt gebruikt. Door de vrijstellingen voor de erfbelasting van kinderen en kleinkinderen optimaal te gebruiken is er (mogelijk) minder erfbelasting verschuldigd. Daarnaast kan het soms zinvol zijn om al eerder vermogen bij kinderen terecht te laten komen. Hiervoor kunnen schenkingen worden gebruikt. Zowel in contanten (door overschrijving) als via een notariële akte - de zogeheten "papieren schenking" - kan er worden geschonken aan de volgende generatie. Vaak vullen schenkingen een goed testament aan en is een planning raadzaam.

EPN is de afkorting van Estate Planner Notariaat. De EPN is een specialistenvereniging van notarissen en kandidaat-notarissen. Om lid te kunnen zijn van deze vereniging moet een examen afgelegd worden en moet je als (kandidaat-) notaris ervaring hebben in het familierecht. Daarnaast is er twee keer per jaar een verplichte casus te maken die in een bijeenkomst met andere (kandidaat-) notarissen wordt besproken. De benodigde kennis moet dus onderhouden worden door diegene die zich EPN estate planner noemt.

 

Nieuwsgierig geworden wat ik als notaris en estate planner voor u kan betekenen? Maak dan een afspraak voor een (vrijblijvende) bespreking bij Notariaat Nonhebel.