This website uses cookies. Click here for more information.

Column

Recht uit de notaris / september 2018

Waar is dat geld nou gebleven?

Enige tijd geleden had ik cliënten op kantoor van wie de moeder was overleden. Er waren acht kinderen en vader was al tien jaar eerder overleden. Vlak voor het overlijden van vader was de woning verkocht en was de aanzienlijke overwaarde op de spaarrekening gestort. Sinds het overlijden van vader had één van de zonen als gemachtigde van moeder het beheer gevoerd over de bankrekeningen en de administratie voor moeder gedaan. Moeder kreeg AOW en een pensioen. Na het overlijden van moeder ziet één van de andere kinderen op het laatste bankafschrift dat er maar net genoeg op de bankrekening staat om de uitvaart van te betalen. Verbaasd over dit hele lage saldo licht zij haar broers en zussen in.

Wat is hier gebeurd en wat had eraan gedaan kunnen worden?

Mogelijk is er te ruimhartig geld uitgegeven aan diegene die "alles zo goed regelde" voor moeder. Lees: de zoon heeft het geld van moeder voor zichzelf aangewend. De andere kinderen vonden het wel makkelijk dat hun broer alles regelde en gingen er van uit dat hij dat ook goed deed. In dit geval was het echter niet goed gegaan en daar kunnen veel verschillende redenen voor zijn.

Als u graag wilt dat uw echtgenoot of kind voor u kan handelen, is het verstandig dit ook juridisch goed vast te leggen. Dat kan in een notariële volmacht of een levenstestament. In zo'n document kan worden vastgelegd wie namens u uw bankzaken moet regelen, wie uw aangifte Inkomstenbelasting mag verzorgen en wie - indien dat nodig is - uw huis namens u mag verkopen. U kunt één iemand aanwijzen of bijvoorbeeld twee kinderen. In het laatste geval kunnen de kinderen elkaars handelen controleren als u daar zelf geen controle meer op kunt uitoefenen.

Een andere mogelijkheid is om een toezichthouder te benoemen in het levenstestament. Er kan dan bijvoorbeeld worden bepaald dat de gevolmachtigde (uw kind) één keer per jaar aan een (onafhankelijke) derde moet laten zien wat er met de bezittingen en eventuele schulden is gebeurd. De toezichthouder kan één van de andere kinderen zijn of een belastingadviseur, een administrateur of notaris.

Had in bovenstaand voorbeeld het maken van een levenstestament met toezichthouder geholpen? Ja, zeker! In een veel eerder stadium zouden eventuele onregelmatigheden door een toezichthouder kunnen zijn ontdekt. Bovendien bepaalt u zelf wie namens u uw zaken moet regelen en omdat dit in een notariële akte wordt vastgelegd, wordt er vaak beter over nagedacht en over gesproken dan bij het geven van een machtiging bij de bank.

Wilt u meer over het levenstestament weten en wat daar verder in te regelen is? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek bij Notariaat Nonhebel!