This website uses cookies. Click here for more information.

In het nieuws

Colum Lifestyle magazine / februari 2018

Levenstestament

Wat kunt u notarieel vastleggen als uw gezondheid fysiek of geestelijk achteruit dreigt te gaan?

Als u graag wilt dat uw echtgenoot/partner of een kind in die situatie voor u kan handelen, is het verstandig dit ook juridisch goed vast te leggen. Dat kan in een notariële volmacht of levenstestament. In zo'n document kan worden vastgelegd wie namens u uw bankzaken moet regelen, wie uw aangifte inkomstenbelasting mag verzorgen en wie - indien dat nodig is - uw huis namens u mag verkopen. U kunt één iemand aanwijzen of bijvoorbeeld twee kinderen. In het laatste geval kunnen de kinderen elkaars handelen controleren als u daar zelf geen controle meer op kunt uitoefenen.

Een andere mogelijkheid is om een toezichthouder te benoemen. Er kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de gevolmachtigde (uw kind) één keer per jaar aan een (onafhankelijke) derde moet laten zien welke inkomsten en uitgaven er zijn gedaan. De toezichthouder kan één van de andere kinderen zijn of een belastingadviseur, een administrateur of professioneel bewindvoerder.

Ook kunt u iemand aanwijzen die namens u beslissingen neemt op medisch gebied. Dit houdt in dat een arts medische gegevens over u mag delen met de gevolmachtigde. Ook kan een medisch gevolmachtigde waken over uw welzijn en welbevinden. In een levenstestament kunt u daarnaast nog andere wilsbeschikkingen en wensen opnemen over bijvoorbeeld een behandelverbod, een euthanasieverklaring of juist een verbod op euthanasie, maar ook dat u zo lang mogelijk in uw eigen huis wilt blijven wonen.

Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen voor een vrijblijvend adviesgesprek bij Notariaat Nonhebel!