Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Veel gestelde vragen

 

Welk legitimatiebewijs heb ik nodig bij de notaris?

U mag zich legitimeren met een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Let op! Neem altijd het legitimatiebewijs mee wat in de ontwerpakte is vermeld.

 

Wat doen wij moet uw legitimatiebewijs?

Wij maken een scan van uw legitimatiebewijs met een speciaal daarvoor bedoelde WID-scanner. Met deze scanner wordt het legitimatiebewijs gecontroleerd op echtheidskenmerken en of het niet vermist of gestolen is.

 

Kan ik alles vertellen aan de notaris zonder dat een ander dat te weten komt?

Ja, een notaris heeft geheimhouding. Betreft het echter een handeling die te maken heeft met witwassen dan heeft de notaris een meldingsplicht bij de FIU.

 

Hoeveel tijd kost een bezoek aan de notaris?

Mensen zijn gemiddeld 45 minuten bij de notaris binnen.

 

Als ik niks van de akte snap, moet ik dat dan zeggen?

Ja! Het allerbelangrijkst is dat u snapt waar u uw handtekening onder zet. De notaris is altijd bereid alles (nog een keer) uit te leggen.

 

Waarom eindigt de akte met een zin die niet af is en het woordje "om"?

In elke akte wordt na het woordje "om" het tijdstip ingevuld waarop de akte is getekend.

 

Is het niet saai werken op een notariskantoor?

Nee, absoluut niet! Alle cliënten zijn anders en iedere dag gebeurt er wel iets verdrietigs, leuks of geks.

 

Is het moeilijk om notaris te worden?

Tja, je zal er hard en lang voor moeten studeren en bereid moeten zijn altijd te blijven leren. Eerst VWO, dan rechten studie, master notarieel recht en dan nog de beroepsopleiding.