Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.
  • *

Estate Planning

Estate Planning

 

Het woord "estate" betekent "erfenis / nalatenschap / boedel". De Nederlandse benaming voor Estate Planning is meestal: vermogensplanning. In beginsel gaat het bij Estate Planning vooral om een juridische en fiscale planning van vermogen.

Hoe draag je vermogen over aan je partner/echtgenoot of (klein)kinderen, liefst met betaling van zo min mogelijk belasting? Een Estate Planner kent de fiscale regelgeving en weet waar de (juridische) knelpunten kunnen zitten.

Je partner of echtgenoot na je eigen overlijden zo goed mogelijk verzorgd achterlaten, kan bijvoorbeeld met een wettelijke verdeling (testament), maar ook door het maken van een tweetrapstestament. Met welk testament er meer belasting wordt betaald is op voorhand niet te zeggen, omdat de dood zich (gelukkig!) meestal moeilijk laat voorspellen en daarmee dus ook de financiële situatie op dat moment. Soms is het daarom zinvol een testament te maken waarin nog niet specifiek wordt gekozen voor een bepaalde manier van vererven, maar waar de keuzes aan de langstlevende echtgenoot worden overgelaten (een zogeheten keuze testament of combinatietestament).

 

Een Estate Planner kan uitleggen waarom het ene testament in de ene situatie beter is en het andere testament in een andere situatie. Estate Planning is dus niet alleen voor vermogende mensen maar ook voor de "gewone" mens met bijvoorbeeld een beetje overwaarde in zijn of haar woning of wat spaargeld op de bank.

Ook het opnemen van legaten in een testament voor kleinkinderen is één van de Estate Planning tools die vaak wordt gebruikt. Door de vrijstellingen voor de erfbelasting van kinderen en kleinkinderen optimaal te gebruiken is er (mogelijk) minder erfbelasting verschuldigd. Daarnaast kan het soms zinvol zijn om al eerder vermogen bij kinderen terecht te laten komen. Hiervoor kunnen schenkingen worden gebruikt. Zowel in contanten (door overschrijving) als via een notariële akte - de zogeheten "papieren schenking" - kan er worden geschonken aan de volgende generatie. Vaak vullen schenkingen een goed testament aan en is een planning raadzaam.

 

EPN is de afkorting van Estate Planner Notariaat. De EPN is een specialistenvereniging van notarissen en kandidaat-notarissen. Om lid te kunnen zijn van deze vereniging moet een examen worden afgelegd en moet je als (kandidaat-) notaris ervaring hebben in het familierecht. Daarnaast is er twee keer per jaar een verplichte casus te maken die in een bijeenkomst met andere (kandidaat-) notarissen wordt besproken. De benodigde kennis moet dus onderhouden worden door diegene die zich EPN Estate Planner noemt.

Notaris Maartje Nonhebel is Estate Planner.

27-03-2018