Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Nalatenschapsafwikkeling

Ook nadat u een verklaring van erfrecht van de notaris hebt ontvangen, bent u nog niet klaar. Wellicht moet er nog een huis op uw naam worden gezet, of aandelen. Er moet nog aangifte worden gedaan voor de erfbelasting. Er moet een verdeling worden gemaakt en u moet de andere erfgenamen informeren over het te erven bedrag. Ook bij alle uiteenlopende nalatenschapswerkzaamheden, kunnen wij u met raad en daad terzijde staan!

Vereffeningen
Indien er minderjarige erfgenamen zijn, de (enige) erfgename(n) is/zijn (goede doelen) stichtingen of de nalatenschap is mogelijk negatief, moet de nalatenschap beneficiair worden aanvaard (aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving) of is dat in ieder geval het meest raadzame op te doen. Dit brengt mee dat de nalatenschap moet worden vereffend volgens de wet. Indien de nalatenschap (alsnog) positief is kan dit in een lichte vereffening zijn, waarbij er minder formaliteiten in acht moeten worden genomen. Ook kan het zijn dat een rechter de notaris of een advocaat benoemt tot vereffenaar. Dit komt met enige regelmaat voor. Uiteraard helpen wij u graag om u te ontzorgen.

27-03-2018