Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.
  • *

Verklaring van erfrecht

Bij een overlijden van een dierbare komt er veel op u af. Uitvaart regelen, banken vragen om een verklaring van erfrecht, pensioenuitvoerders en verzekeringsmaatschappijen berichten u over de consequenties enzovoorts. Het is voor u niet een dagelijkse bezigheid en naast alle emoties is het allemaal behoorlijk ingewikkeld.

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte, waarin de notaris een aantal verklaringen aflegt. Deze verklaringen kunnen worden gedaan na onderzoek bij bijvoorbeeld de Burgerlijke Stand, het Kadaster, de Kamer van Koophandel, het huwelijksgoederenregister en het Centraal Testamentenregister.

De notaris verklaart ten behoeve van derden, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, dat de overledene al dan niet getrouwd was, met of zonder huwelijkse voorwaarden, (klein)kinderen had, een testament had en al dan niet een executeur heeft benoemd.

27-03-2018