Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Ondernemen Algemeen

Volgens de Dikke Van Dale betekent ondernemen:
1. op zich nemen
2. beginnen te doen; uitvoeren: actie ondernemen

Voor u iets begint te doen, is het verstandig om advies in te winnen bij een specialist op het gebied van ondernemingsrecht. Hiervoor bent u bij ons kantoor aan het juiste adres! Tevens werken wij samen met fiscalisten, accountants en advocaten. Ook op internationaal gebied zijn wij werkzaam.

Wij kunnen onder meer de volgende werkzaamheden voor u verzorgen:

  • het oprichten van een besloten vennootschap (met volstorting in contanten of in natura,
  • zoals door inbreng van een eenmanszaak) of een naamloze vennootschap;
  • het oprichten van een vereniging;
  • het oprichten van een (anbi-)stichting;
  • het wijzigen van statuten van rechtspersonen;
  • de overdracht of uitgifte van aandelen;
  • het certificeren van aandelen;
  • het ontbinden van een rechtspersoon;
  • de fusie en juridische splitsing van rechtspersonen;
  • herstructurering, reorganisatie en/of bedrijfsopvolging van uw onderneming.


Sinds de invoering van de Flex B.V. op 1 oktober 2012 is er geen minimumkapitaal meer nodig. Zoals de woorden 'Flex B.V.' al aangeven, kunnen de statuten van een B.V. flexibel worden ingericht. In ieder geval bevatten de statuten de naam, vestigingsplaats, doel en het nominale bedrag van de aandelen. De verdere inrichting van de statuten bespreken wij graag met u!

 

Een vereniging kent (minimaal) twee leden en kan worden opgericht met en zonder een notariële akte. Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (zonder notariële akte) zijn alle bestuurders hoofdelijk (en in privé) aansprakelijk. Voorts kan een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid geen erfgenaam zijn en geen registergoederen verkrijgen. Mede om deze redenen adviseren wij om de statuten van een vereniging in een notariële akte vast te leggen. Het zal namelijk voor niemand die in een bestuur van zijn hobby- of sportvereniging plaatsneemt de bedoeling zijn om voor eventuele schulden van de vereniging in privé aansprakelijk te worden gesteld.

Een stichting dient altijd bij notariële akte te worden opgericht. Zij kent geen leden en mag geen winstoogmerk hebben. Een stichting met een goed doel (een algemeen nut beogende instelling, ANBI) neemt in het belastingrecht een bijzondere positie in. De belastingdienst stelt aan de rangschikking van een dergelijke anbi-stichting diverse eisen. Zo dienen het doel en de feitelijke werkzaamheden voor 90% of meer een algemeen belang te dienen. Ook over de overige voorwaarden kunnen wij u uiteraard informeren.

Indien u ons kantoor de oprichting van een rechtspersoon laat verzorgen, schrijven wij deze rechtspersoon uiteraard ook voor u in bij de Kamer van Koophandel. Dit om te voorkomen dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn bij het nalaten van deze formaliteiten.

Graag nodigen wij u uit voor een bespreking op ons kantoor. Wij adviseren u dan graag over de juiste rechtsvorm voor uw onderneming!

23-04-2018