Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.
  • *

Aan- en verkoop huis

Heeft u een huis gekocht of verkocht? Gefeliciteerd!
Wij zijn u graag van dienst bij het opstellen van de benodigde akten. Voor zowel de koop als verkoop van uw huis moet u bij de notaris langs en dan kunnen we daar maar beter een gezellige bijeenkomst van maken!

Er moet veel gebeuren voordat een huis is overgedragen. Het begint met het onderhandelen over de koopsom en het ondertekenen van de koopovereenkomst. Wij kunnen de koopovereenkomst voor u opstellen. Dit is zeker van belang als u uw woning heeft gekocht of verkocht zonder makelaar. Doorgaans wordt in de koopovereenkomst al vermeld bij welke notaris de akte getekend zal gaan worden. Meestal kiest de koper de notaris. Een hypotheekadviseur helpt u bij het vinden van de juiste hypotheek. Zodra de offerte door u is getekend en de bank alle stukken compleet en beoordeeld heeft, zal de bank de hypotheekstukken sturen naar de notaris van uw keuze.

Na ontvangst van de koopovereenkomst verricht de medewerker van het notariskantoor onder andere de volgende werkzaamheden:

  • ontvangst van de koopovereenkomst wordt bevestigd naar koper en verkoper met vermelding van datum en tijdstip voor ondertekening van de akte;
  • er wordt gecontroleerd of de woning wel is van diegene die deze heeft verkocht. Indien de eigenaar overleden is, getrouwd is geweest, of na aankoop van de woning is getrouwd, zijn er mogelijk meer partijen nodig om de woning over te kunnen dragen;
  • de aflosnota van de eventuele hypothe(e)k(en) van de verkoper wordt opgevraagd, omdat de verkoper de woning vrij van hypotheken moet leveren;
  • er wordt gecontroleerd of de waarborgsom of bankgarantie tijdig is ontvangen;
  • als alle stukken compleet zijn, kan het ontwerp van de akte van levering en het ontwerp van de hypotheekakte worden opgesteld. Ook de nota van afrekening kan worden gemaakt. Daaruit blijkt hoeveel verkoper ontvangt of moet bij betalen, nadat van de koopsom de kosten voor aflossing van zijn hypotheek, kosten makelaar en notaris zijn betaald. Voor de koper blijkt uit de nota hoeveel hij ontvangt of moet betalen, nadat uit de verkregen hypotheek ondermeer zijn betaald: de koopsom, afsluitkosten voor de hypotheek, taxatiekosten en notariskosten. Ook wordt op de afrekening een verrekening opgenomen voor de zakelijke lasten (rioolrecht, waterschapslasten en onroerend zaak belasting).
  • op de dag van ondertekening wordt nogmaals gecontroleerd of één van partijen in de tussentijd niet is gehuwd, of er geen andere hypotheken zijn afgesloten of beslagen zijn gelegd. Ook moet uiteraard het geld van koper (al dan niet via de bank die de hypotheek verstrekt) op onze kwaliteitsrekening staan. Een kwaliteitsrekening is een bijzondere bankrekening waar het geld veilig staat tegen beslagen en faillissementen.
  • op het moment van ondertekening, tekenen alle partijen bij de akte. Daarna worden de akten ingeschreven bij het kadaster. Aan het einde van de afspraak krijgt de koper de afschriften van de akten direct met. De volgende dag kunnen we in het kadaster controleren of de woning de beoogde nieuwe eigenaar heeft.
23-04-2018