Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.
  • *

Overige zaken

Overige akten en werkzaamheden
Uiteraard kunt u ook bij Notariaat Nonhebel terecht voor andere notariële akten en advies op het gebied van wonen en onroerend goed. Hierbij kunt u ondermeer denken aan:

  • aankoop van een stukje grond, zoals snippergroen van de gemeente;
  • aan- en verkoop van een garage;
  • splitsing van een woning in meerdere appartementen;
  • overdracht of teboekstelling van een schip of woonboot;
  • vestigen van erfdienstbaarheden;
  • overdracht van een bedrijfspand;
  • nieuwbouw- of uitpondingsprojecten;
  • verdeling/toedeling van een huis uit een nalatenschap;
  • aankoop van de bloot eigendom, indien u erfpacht hebt.

 

23-04-2018