Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.
  • *

Over Notariaat Nonhebel

Ruim 80 jaar is er in het prachtige pand aan het Grotekerksplein 20 te Dordrecht een notariskantoor gevestigd. Notaris mr. Maartje Nonhebel heeft in april 2018 mr. C.F. Wery opgevolgd. Het protocol bestaat sinds 1893 en is begonnen met notaris D.W.J. Harshagen, die is opgevolgd door notaris mr. H.F. Reynvaan. De voorganger van Wery was J. Doedes.

De zes jaren voor de pensionering van mr. C.F. Wery heeft hij kantoor gehouden onder de naam StijnWery notaris. De jaren daarvoor heeft hij samen met verschillende andere notarissen het kantoor Wery Goedegebuure geleid. Notariskantoor Wery is in 1989 begonnen met een ingang aan de kant van de Houttuinen en een toilet op de binnenplaats! Na een grootscheepse verbouwing is ervoor gekozen de ingang te plaatsen naar het Grotekerksplein op het (zelfgekozen!) nummer 20. Dit is de nog steeds gebruikte ingang. De sfeer van het 17e-Eeuwse pand is zoveel mogelijk behouden gebleven.

Een groot aantal van de medewerkers is al geruime tijd aan het kantoor verbonden, ieder met deskundigheid in zijn of haar vakgebied. In 2020 zijn er een aantal nieuwe medewerkers begonnen, afkomstig van andere notarisantoren. Wij vinden het belangrijk om plezier met elkaar en in ons werk te hebben en dat merken de mensen. Wij zien heel vaak mensen terug. Soms na een jaar, soms na 20 jaar. Met hart voor ons vak doen wij er alles aan om iedereen op de juiste wijze te helpen, aan een goed advies of een juiste akte, aan een prettige overdracht van huis of aandelen, een goed testament of aan een prettige afwikkeling van een nalatenschap. Deskundigheid tegen een betaalbare prijs!